قیمت ثبت و تمدید دامنه

دامنهیک سالهپنج سالهده ساله
com. 60.000 تومان 300.000 تومان 600.000 تومان

net.

60.000 تومان 300.000 تومان 600.000 تومان

org.

60.000 تومان 300.000 تومان 600.000 تومان

ir.

16.000 تومان 80.000 تومان —–

قیمت انتقال دامنه

به ازای هر پسوند دامنه، مبلغ یک سال دریافت می شود و بدیهی است که یک سال به اعتبار دامنه افزوده خواهد شد و سپس مراحل انتقال انجام می پذیرد.

قیمت ثبت و تمدید دیگر دامنه ها

دامنهیک سالهپنج سالهده سالهCopyright © 2017 - All rights reserved
Service of Domain, Host, Design & Web Development by: Yours Host
 
0
Connecting
Please wait...
ارسال یک پیام

با عرض پوزش، ما در حال حاضر آنلاین نیستیم.

* نام و نام خانوادگی
* ایمیل
* متن پیام
تلفن
موضوع
وارد شوید

نیاز به کمک بیشتر دارید؟ برای سرعت در پاسخگویی درخواست پشتیبانی خود را آنلاین وارد کنید.

* نام و نام خانوادگی
* ایمیل
* متن پیام
تلفن
ما آنلاین هستیم!
بازخورد

نظرتان را به ما بگویید تا بهتربه شما کمک کنیم!

پشتیبانی ما را چگونه ارزیابی می کنید؟