مدیریت و پشتیبانی نرم افزاری سرور

مدیریت نرم افزاری سرور به معنی انجام امور نرم افزاری سرور است. این امر حیطه وسیعی از تعاملات سرور را در بر می گیرد.

“میزبان شما” خدمات متفاوتی را در قالب مدیریت نرم افزاری سرور ارائه می دهد. این بخش از وب سایت برای شفاف سازی و تشریح این خدمات ایجاد شده است.

مقدمه

مدیریت نرم افزاری شامل رسیدگی به هر درخواستی می شود که سیستم عامل، مجازی سازی، نرم افزارهای نصب شده در سرور، کنترل پنل و تنظیمات نرم افزاری مرتبط باشد.

خدمات نرم افزاری به چهار دسته زیر تقسیم می شوند:

 • نصب و پیکربندی پیش فرض
 • پیکربندی و انجام تنظیمات پیشرفته
 • عیب یابی، تحلیل و ارائه راهکار مناسب
 • بروز رسانی نرم افزاری

نصب و پیکربندی پیش فرض، شامل نصب سیستم عامل و نرم افزارها با گزینه ها و انتخاب های پیش فرض می شود. این بخش شامل هر گزینه و انتخابی که به صورت پیش فرض در سیستم عامل نصب می گردد، می باشد.

توجه: نصب، فقط از طریق نرم افزار مدیریت بسته های استاندارد در سیستم عامل انجام می شود (به عنوان مثال با استفاده از yam در CentOS و apt –get در Debian)، در صورتی که کنترل پنل در سرور نصب شده باشد، فقط از روش های استاندارد و مورد استفاده کنترل پنل برای نصب نرم افزار استفاده خواهد شد.

پیکربندی و انجام تنظیمات پیشرفته، شامل هر گونه تنظیم و پیکربندی فراتر از “نصب و پیکربندی پیش فرض” به عنوان مثال بروز رسانی و اعمال تغییر در تنظیمات دیوار آتش، نصب گواهی SSL، بهینه سازی تنظیمات بانک اطلاعاتی و مواردی شبیه این می باشد.

عیب یابی، تحلیل و ارائه راهکار مناسب، شامل مواردی می شود مانند: بررسی سرور، بازبینی Log ها، انجام مانیتورینگ و یافتن دلیل از دست خارج شدن سرور و شبیه آن.

بروز رسانی نرم افزاری، این بخش نیز مانند “نصب و پیکربندی پیش فرض” فقط از طریق نرم افزار مدیریت بسته های استاندارد در سیستم عامل انجام می شود (به عنوان مثال با استفاده از yam در CentOS و apt –get در Debian)، در صورتی که کنترل پنل در سرور نصب شده باشد، فقط از روش های استاندارد و مورد استفاده کنترل پنل برای بروز رسانی نصب نرم افزار استفاده خواهد شد.

“میزبان شما” برای رسیدگی به اشکالات نرم افزاری، این امور را به 5 دسته متفاوت در قالب 4 سطح پشتیبانی و یک سطح از خدمات غیر قابل ارائه تقسیم کرده است.

تمام سرورهای اختصاصی، مجازی و خدمات اشتراک فضا (Collocation) تحت پوشش یکی از این سطوح خدمات نرم افزاری می باشند، در ادامه آمده است لیست خدمات رایگان در سطوح مختلف پشتیبانی ارائه می گردد.

در صورتی که درخواست ارائه شده از سوی مشترک در سطح پشتیانی سرویس وی نباشد، خدمات پشتیبانی “میزبان شما” شامل دریافت هزینه، جهت پیگیری و رفع مشکل خواهد بود.

نرخ پیگیری مشکلات فنی، در صورتی که در سطح پشتیبانی نرم افزاری سرویس کاربر نباشد، برای هر ساعت کار فنی معادل 100 هزار تومان می باشد، کوچکترین بازه زمانی درخواست های فنی 30 دقیقه می باشد، و کلیه درخواست های کمتر از 30 دقیقه، معادل 30 دقیقه محاسبه و در نظر گرفته خواهد شد.

توجه: امکان ذخیره زمان برای برای درخواست های پشتیبانی وجود ندارد، و درخواست های مجزا در روزهای متفاوت با یکدیگر ادغام نخواهد شد. به عنوان مثال دو درخواست 15 دقیقه ای در دو روز متفاوت معادل دو درخواست 30 دقیقه ای مجزا می باشد، یا در صورت انجام یک کار فنی 45 دقیقه ای در یک روز و یک کار فنی 15 دقیقه ای در روز دیگر، مجموع هزینه صورت حساب معادل 90 دقیقه خواهد بود.

خدمات پشتیبانی ارائه شده در سطح 1 و 2 نرم افزاری، به صورت 24 ساعته، 7 روز هفته و 365 روز سال قابل ارائه خواهد بود، سطح 3 و 4 تنها در ساعات اداری امکان ارائه خدمات را خواهد داشت.

خدمات ارائه شده در سطوح مختلف نرم افزاری

* توسط “میزبان شما” قابل انجام است.                                    توسط “میزبان شما” قابل انجام نیست.

ردیف

نام سرویس

سطح پشتیبانی

توضیحات

یک

دو

سه

چهار

1

امنیت در شبکه * * * *

2

مانیتورینگ دائمی سرور * * * * فقط Ping و پورت 80

3

مانیتورینگ دائمی شبکه * * * *

4

بررسی منابع سرور * *

5

Reboot * * * *

6

نصب مجدد * * * *

7

بررسی گزارشات سرور * *

8

بررسی امنیتی سرور *

9

پشتیبان گیری از اطلاعات

10

بروز رسانی سیستم عامل * * *

11

مدیریت Firewall * *

12

مدیریت Anti Virus * *

13

نصب کنترل پنل * * * *

14

نصب نرم افزارها * * *

15

بروز رسانی نرم افزارها * * *

16

پشتیبانی 24 / 7 /365 * * * *

17

تعویض سخت افزار معیوب * * * *

18

بهینه سازی وب سرور * * *

19

بهینه سازی بانک اطلاعاتی * *

20

مجازی سازی * *
هزینه ماهیانه (تومان)

50.000

100.000

200.000

400.000

برخی درخواست ها به صورت همزمان در چند دسته بندی قرار می گیرند. به عنوان مثال:

 • انتقال وب سایت و یا سرور، شامل “نصب و پیکربندی پیش فرض” و “پیکربندی و انجام تنظیمات پیشرفته”
 • بهینه سازی سرور، شامل “پیکربندی و انجام تنظیمات پیشرفته” و “عیب یابی، تحلیل و ارائه راهکار مناسب”
 • امن سازی سرور، شامل “پیکربندی و انجام تنظیمات پیشرفته” و “عیب یابی، تحلیل و ارائه راهکار مناسب”

خواهند بود.

سیستم عامل ها

لیست سیستم عامل هایی که توسط “میزبان شما” پشتیبانی می گردد به شرح زیر می باشد:

* توسط “میزبان شما” قابل انجام است.                                              توسط “میزبان شما” قابل انجام نیست.

ردیف

سیستم عامل نصب و پیکربندی پیش فرض پیکربندی و انجام تنظیمات پیشرفته عیب یابی، تحلیل و ارائه راهکار مناسب

بروز رسانی  نرم افزاری

1

CentOS

*

* *

*

2

Ubuntu

*

*

3

Debian

*

*

4

Windows 2008 R2

*

* *

*

5

Windows 2012

*

* *

*

6

Windows 2012 R2

*

* *

*

7

FreeBSD

*

*

8

Fedora

*

9

Redhat

*

* *

*

10

Mikrotik

*

توجه:

 • سیستم عامل هایی که در جدول فوق وجود ندارند، توسط تیم فنی “میزبان شما” پشتیبانی نمی گردد.
 • بروز رسانی فقط برای نسخه های Minor همان سیستم عامل قابل انجام است. به عنوان مثال بروز رسانی CentOS 6.3 به CentOS 6.5 قابل انجام بوده و بروز رسانی CentOS 6 به CentOS 7 قابل انجام نمی باشد. به طور کلی هر بروز رسانی که نیاز به نصب مجدد سرور داشته باشد، قابل انجام نخواهد بود.

برخی مشکلات عمومی که توسط تیم “میزبان شما” قابل پیگیری می باشند:

 • اشکالات فایل سیستم
 • بررسی گزارشات سرور و آمارهای مرتبط با سرور
 • اشکال در حق دسترسی ها (Permissions) مشخصات فایل ها و پوشه ها (Attribute)

کنترل پنل ها

لیست کنترل پنل هایی که توسط “میزبان شما” پشتیبانی می گردد به شرح زیر می باشد:

ردیف

کنترل پنل نصب و پیکربندی پیش فرض پیکربندی و انجام تنظیمات پیشرفته عیب یابی، تحلیل و ارائه راهکار مناسب

بروز رسانی  نرم افزاری

1

DirectAdmin

* * *

*

2

cPanel

* * *

*

3

Plesk for Linux

* * *

*

4

Plesk for Windows

* * *

*

5

(Website Panel (WSP

* * *

*

توجه:

 • کنترل پنل هایی که در جدول فوق وجود ندارند، توسط تیم فنی “میزبان شما” پشتیبانی نمی گردد.

برخی مشکلات عمومی که توسط تیم “میزبان شما” قابل پیگیری می باشند:

 • عدم دسترسی به کنترل پنل
 • اعمال تغییرات در سیستم با استفاده از کنترل پنل

مجازی سازی

لیست مجازی سازهایی که توسط “میزبان شما” پشتیبانی می گردد به شرح زیر می باشد:

ردیف

مجازی ساز نصب و پیکربندی پیش فرض پیکربندی و انجام تنظیمات پیشرفته عیب یابی، تحلیل و ارائه راهکار مناسب

بروز رسانی  نرم افزاری

1

ESXi

* * *

*

2

Xen

* * *

*

3

KVM

* * *

*

توجه:

 • مجازی سازهایی که در جدول فوق وجود ندارند، توسط تیم فنی “میزبان شما” پشتیبانی نمی گردد.
 •  بروز رسانی برای ردیف شماره 1 فقط نسخه 5 و بالاتر و برای ردیف 2 و 3 فقط در CentOS و با کنترل پنل SolusVM انجام خواهد شد.

پشتیبان گیری

در حال حاضر فقط با خرید بسته “خدمات مدیریت پشتیبان گیری“، تیم فنی “میزبان شما” بر اساس برنامه زمانبندی شده از اطلاعات مورد درخواست مشترک، نسخه پشتیبان تهیه می کند. در دیگر موارد پشتیبان گیری بر عهده مشترک می باشد و “میزبان شما” هیچ تعهدی در خصوص نگهداری و تهیه نسخه پشتیبان از اطلاعات مشترک نخواهد داشت.

بانک های اطلاعاتی

لیست بانک های اطلاعاتی که توسط “میزبان شما” پشتیبانی می گردد به شرح زیر می باشد:

ردیف

بانک اطلاعاتی نصب و پیکربندی پیش فرض پیکربندی و انجام تنظیمات پیشرفته عیب یابی، تحلیل و ارائه راهکار مناسب

بروز رسانی  نرم افزاری

1

MySQL

* * *

*

2

PostgreSQL

* * *

*

3

Mongo DB

* * *

*

4

MS SQL

* * *

*

توجه:

 • بانک های اطلاعاتی که در جدول فوق وجود ندارند، توسط تیم فنی “میزبان شما” پشتیبانی نمی گردد.
 • ردیف شماره 4 از نسخه 2005 ، 2008 ، 2008 R2 و 2012 پشتیبانی می گردد.

برخی مشکلات عمومی که توسط تیم “میزبان شما” قابل پیگیری می باشند:

 • اشکال در اتصال به سرور بانک اطلاعاتی
 • اشکال در تنظیمات حق دسترسی (Privilege Management)
 • انجام Replication
 • بهینه سازی سرور بانک اطلاعاتی

وب سرورها

لیست وب سرورهایی که توسط “میزبان شما” پشتیبانی می گردد به شرح زیر می باشد:

ردیف

وب سرور نصب و پیکربندی پیش فرض پیکربندی و انجام تنظیمات پیشرفته عیب یابی، تحلیل و ارائه راهکار مناسب

بروز رسانی  نرم افزاری

1

Apache

* * *

*

2

Nginx

* * *

*

3

Apache / Nginx

* * *

*

4

Apache Tomcat

* * *

*

5

IIS

* * *

*

6

LiteSpeed

* * *

*

7

Apache / Varnish

* * *

*

توجه:

 • وب سرورهایی که در جدول فوق وجود ندارند، توسط تیم فنی “میزبان شما” پشتیبانی نمی گردد.
 • ردیف های شماره 1 و 3 و 4 و 6 فقط همرا با کنترل پنل ارائه می شود.
 • ردیف شماره 2 فقط همرا با کنترل پنل DirectAdmin ارائه می شود.
 • ردیف شماره 7 هزینه لایسنس بر عهده مشترک خواهد بود.

سیستم های مدیریت تحت وب بانک اطلاعاتی

لیست سیستم های مدیریت تحت وب بانک اطلاعاتی که توسط “میزبان شما” پشتیبانی می گردد به شرح زیر  می باشد:

ردیف

سیستم های تحت وب نصب و پیکربندی پیش فرض پیکربندی و انجام تنظیمات پیشرفته عیب یابی، تحلیل و ارائه راهکار مناسب

بروز رسانی  نرم افزاری

1

phpMyAdmin

* * *

*

2

phpPgAdmin

* * *

*

3

Rock Mongo

* * *

*

4

myLittleAdmin

* * *

*

توجه:

 • سیستم های تحت وب که در جدول فوق وجود ندارند،توسط تیم فنی “میزبان شما” پشتیبانی نمی گردد.
 • ردیف های شماره 1 و 2 فقط همرا با کنترل پنل ارائه می شود.
 • ردیف شماره 4 هزینه لایسنس بر عهده مشترک خواهد بود و فقط در ویندوز قابل نصب است.

زبان های برنامه نویسی

لیست زبان های برنامه نویسی که توسط “میزبان شما” پشتیبانی می گردد به شرح زیر می باشد:

* توسط “میزبان شما” قابل انجام است.                                              توسط “میزبان شما” قابل انجام نیست.

ردیف

زبان برنامه نویسی نصب و پیکربندی پیش فرض پیکربندی و انجام تنظیمات پیشرفته عیب یابی، تحلیل و ارائه راهکار مناسب

بروز رسانی  نرم افزاری

1

Java Development (JDK)

*

2

Perl

*

3

PHP

* * *

*

4

PHP-ffmpg

*

5

ASP.Net

* * *

*

6

PHP-eAccelerator

* * *

*

7

ASP

* * *

*

8

PHP-Memcache

* * *

*

9

PHP – XCache

* * *

*

10

Python

* * *

*

11

Ruby on Rails

* * *

*

توجه:

 • زبان های برنامه نویسی که در جدول فوق وجود ندارند،توسط تیم فنی “میزبان شما” پشتیبانی نمی گردد.
 • بررسی و رفع اشکالات برنامه نویسی توسط تیم فنی “میزبان شما” پشتیبانی نمی گردد.

برخی مشکلات عمومی که توسط تیم “میزبان شما” قابل پیگیری می باشند:

 • اشکال در اجرای برنامه های CGI (غیر مرتبط با برنامه نویسی و یا برنامه خاص)
 • اشکال در اجرای برنامه های PHP (غیر مرتبط با برنامه نویسی و یا برنامه خاص)
 • اشکال در اجرای برنامه های Perl یا Python (غیر مرتبط با برنامه نویسی و یا برنامه خاص)

ایمیل سرورها

لیست ایمیل سرورهایی که توسط “میزبان شما” پشتیبانی می گردد به شرح زیر می باشد:

ردیف

ایمیل سرور نصب و پیکربندی پیش فرض پیکربندی و انجام تنظیمات پیشرفته عیب یابی، تحلیل و ارائه راهکار مناسب

بروز رسانی  نرم افزاری

1

Exim

* * *

*

2

Postfix

* * *

*

3

Qmail

* * *

*

4

Sendmail

* * *

*

5

Courier IMAP

* * *

*

6

Dovecot

* * *

*

7

Mailman

* * *

*

8

MailEnable

* * *

*

توجه:

 • ایمیل سرورهایی که در جدول فوق وجود ندارند، توسط تیم فنی “میزبان شما” پشتیبانی نمی گردد.
 • ردیف شماره 8 فقط در ویندوز ارائه می گردد.

برخی مشکلات عمومی که توسط تیم “میزبان شما” قابل پیگیری می باشند:

 • عدم ارسال ایمیل
 • عدم کارکرد MailServer

نرم افزارهای امنیتی

نرم افزارهای امنیتی شامل آنتی ویروس ها، ضد اسپم ها و نرم افزارهای مانیتورینگ امنیتی می باشد.

لیست نرم افزارهای امنیتی که توسط “میزبان شما” پشتیبانی می گردد به شرح زیر می باشد:

* توسط “میزبان شما” قابل انجام است.                                              توسط “میزبان شما” قابل انجام نیست.

ردیف

نرم افزارهای امنیتی نصب و پیکربندی پیش فرض پیکربندی و انجام تنظیمات پیشرفته عیب یابی، تحلیل و ارائه راهکار مناسب

بروز رسانی  نرم افزاری

1

SP Assassin

* * *

*

2

ClamAV

* * *

*

3

Kaspersky AV

* * *

*

4

CXS

* * *

*

5

Snort

*

6

CSF

* * *

*

توجه:

 • نرم افزارهای امنیتی که در جدول فوق وجود ندارند، توسط تیم فنی “میزبان شما” پشتیبانی نمی گردد.
 • ردیف های شماره 1 و 2 فقط همرا با کنترل پنل ارائه می شود.
 • ردیف شماره 3 هزینه لایسنس بر عهده مشترک خواهد بود و فقط در ویندوز قابل نصب است.
 • ردیف شماره 4 هزینه لایسنس بر عهده مشترک خواهد بود.
 • ردیف شماره 5 و 6 فقط در لینوکس قابل نصب است.

نرم افزارهای مدیریت تحت وب ایمیل (Webmail)

لیست نرم افزارهای مدیریت تحت وب ایمیل که توسط “میزبان شما” پشتیبانی می گردد به شرح زیر  می باشد:

ردیف

نرم افزار وب ایمیل نصب و پیکربندی پیش فرض پیکربندی و انجام تنظیمات پیشرفته عیب یابی، تحلیل و ارائه راهکار مناسب

بروز رسانی  نرم افزاری

1

Atmail

* * *

*

2

Horde

* * *

*

3

SquirrelMail

* * *

*

4

RoundCube

* * *

*

5

MailEnable

* * *

*

توجه:

 • نرم افزارهای مدیریت تحت وب ایمیل که در جدول فوق وجود ندارند،توسط تیم فنی “میزبان شما” پشتیبانی نمی گردد.
 • ردیف های شماره 1 و 2 و 3 و 4 فقط همرا با کنترل پنل ارائه می شود.
 • ردیف شماره 5 فقط در ویندوز قابل نصب است.

سرورهای FTP

لیست سرورهای FTP که توسط “میزبان شما” پشتیبانی می گردد به شرح زیر  می باشد:

ردیف

سرور FTP نصب و پیکربندی پیش فرض پیکربندی و انجام تنظیمات پیشرفته عیب یابی، تحلیل و ارائه راهکار مناسب

بروز رسانی  نرم افزاری

1

ProFTPD

* * *

*

2

Pure-FTPd

* * *

*

3

MS FTP

* * *

*

توجه:

 • نرم افزارهای مدیریت تحت وب ایمیل که در جدول فوق وجود ندارند،توسط تیم فنی “میزبان شما” پشتیبانی نمی گردد.
 • ردیف های شماره 1 و 2 فقط همرا با کنترل پنل ارائه می شود.
 • ردیف شماره 3 فقط در ویندوز قابل نصب است.

برخی مشکلات عمومی که توسط تیم “میزبان شما” قابل پیگیری می باشند:

 • اشکالات در اتصال به سرور FTP (و نه یک وب سایت خاص، یا عدم دسترسی یک کاربر خاص)
 • اشکالات در سطوح دسترسی (Access Right Management)

نرم افزارهای تحت وب

نرم افزارهای تحت وب شامل فروشگاه ساز ها، انجمن سازها و… می باشد.

لیست CMS هایی که توسط “میزبان شما” پشتیبانی می گردد به شرح زیر می باشد:

* توسط “میزبان شما” قابل انجام است.                                              توسط “میزبان شما” قابل انجام نیست.

ردیف

نرم افزارهای تحت وب نصب و پیکربندی پیش فرض پیکربندی و انجام تنظیمات پیشرفته عیب یابی، تحلیل و ارائه راهکار مناسب

بروز رسانی  نرم افزاری

1

Drupal

*

2

WordPress

*

3

Joomla

*

4

PrestaShop

*

5

vBulletin

*

6

phpBB

*

7

MyBB

*

8

OpenCart

*

9

DotNetNuke

*

10

PhpNuke

*

توجه:

 • نرم افزارهای تحت وب که در جدول فوق وجود ندارند، توسط تیم فنی “میزبان شما” پشتیبانی نمی گردد.
 • در تمام موارد فقط نصب نسخه اصلی قابل انجام است. هیچ پلاگین، ماژول، Addon و پوسته ای توسط تیم فنی “میزبان شما” نصب نخواهد شد.
 • ردیف شماره 5 هزینه لایسنس بر عهده مشترک خواهد بود.

سایر نرم افزارها

لیست سایر نرم افزارها که توسط “میزبان شما” پشتیبانی می گردد به شرح زیر  می باشد:

ردیف

سایر نرم افزارها

نصب و پیکربندی پیش فرض پیکربندی و انجام تنظیمات پیشرفته عیب یابی، تحلیل و ارائه راهکار مناسب

بروز رسانی  نرم افزاری

1

BIND

* * *

*

2

SSH

* * *

*

3

IP Tables

* * *

*

4

CSF

* * *

*

5

MS DNS

* * *

*

6

MS Windows Firewall

* * *

*

توجه:

 • سایر نرم افزارهایی که در جدول فوق وجود ندارند،توسط تیم فنی “میزبان شما” پشتیبانی نمی گردد.
 • ردیف شماره 1 فقط همرا با کنترل پنل ارائه می شود.
 • ردیف شماره 2 و 3 و 4 فقط در لینوکس قابل نصب است.
 • ردیف شماره 5 و 6 فقط در ویندوز قابل نصب است.

امور غیرقابل پشتیبانی و مدیریت

برخی مشکلات عمومی که توسط تیم “میزبان شما” قابل پیگیری نمی باشند:

 • عیب یابی و بررسی هرگونه برنامه و اشکالات برنامه نویسی
 • هرگونه اشکال برنامه نویسی که بی ارتباط با تنظیمات سرور می باشد
 • کامپایل کرنل لینوکس به دلخواه

امنیت سرور و تمام نرم افزارهای نصب شده در آن، فارغ از تنظیمات صورت گرفته برعهده مشترک می باشد. “میزبان شما” هیچ تعهدی در خصوص امنیت سرور مشترک نداشته و تنها در صورت درخواست مشترک و تهیه سرویس های امنیتی، وضعیت امنیت سرور توسط تیم فنی “میزبان شما” بررسی خواهدشد.

جهت سفارش سرویس ها و دریافت اطلاعات تکمیلی با ما تماس بگیرید.Copyright © 2017 - All rights reserved
Service of Domain, Host, Design & Web Development by: Yours Host