مقایسه پلان های میزبانی وب لینوکس

برای هر نوع با عملکرد منحصر به فرد بهینه سازی پلان ها را انجام داده ایم!

میزبانی وب لینوکس (Linux) + کنترل پنل دایرکت ادمین (DirectAdmin)
تعداد دامنهفضای میزبانیتعداد ایمیلترافیک ماهیانهقیمت
1 500MB 10 5GB 100.000
.تومانسالانه
سفارش دهید

1

1GB 20 10GB 150.000
.تومانسالانه
سفارش دهید

2

2GB 30 20GB 200.000
.تومانسالانه
سفارش دهید

5

5GB 50 30GB 300.000
.تومانسالانه
سفارش دهید

10

10GB 100 50GB 600.000
.تومانسالانه
سفارش دهید

20

20GB 200 100GB 950.000
.تومانسالانه
سفارش دهید

مقایسه پلان های میزبانی وب ویندوز

برای هر نوع با عملکرد منحصر به فرد بهینه سازی پلان ها را انجام داده ایم!

میزبانی وب ویندوز (Windows Server 2012 R2) + کنترل پنل پلسک (Plesk)
تعداد دامنهفضای میزبانیتعداد ایمیلترافیک ماهیانهقیمت
1 500MB 10 5GB 200.000
.تومانسالانه
سفارش دهید

1

1GB 20 10GB 300.000
.تومانسالانه
سفارش دهید

2

2GB 30 20GB 500.000
.تومانسالانه
سفارش دهید

5

5GB 50 30GB 700.000
.تومانسالانه
سفارش دهید

10

10GB 100 50GB 900.000
.تومانسالانه
سفارش دهید

20

20GB 200 100GB 1.500.000
.تومانسالانه
سفارش دهیدCopyright © 2017 - All rights reserved
Service of Domain, Host, Design & Web Development by: Yours Host